Praktisch iedere onderneming heeft er tegenwoordig mee te maken; oplopende kosten van het beheer van het applicatielandschap. Het lijkt wel alsof de kosten exponentieel oplopen en meestal komt dit door de toegenomen complexiteit die ten grondslag ligt aan de applicaties en vooral business software (ERP, CRM, TMS, WMS, FMS, SCM, HRM, etc.) Dit soort systemen zijn in de loop der jaren vaak goed aangepast aan de processen en procedures van het bedrijf maar daar is vaak jaren aanpassingen en aanvullingen aan te pas gekomen. Bij zulke complexe bouwconstructies komt de wet van toename van entropie om de hoek kijken. Deze universele wetmatigheid schrijft voor dat alles naar chaos neigt en je energie in zaken moet steken om ze consistent te houden.

Zo is het natuurlijk ook met software ontwikkeling; je kunt je processen en protocollen nog zo goed op orde hebben maar uiteindelijk heb je met mensen te maken die allemaal net een andere werkwijze hanteren, net andere accenten leggen, net anders documenteren, etc. In de loop van de tijd zorgt dat ervoor dat code gaat verwarren; net eigenlijk als de snoeren van je kerstboomversiering.

Niet zo gek dus dat Low code/no code tegenwoordig een hot item is voor veel bedrijven: Men is wel klaar met die oplopende kosten voor beheer en nieuwe features. Low/no code doet de belofte dat er überhaupt geen programmeurs meer nodig zijn en dat is natuurlijk aantrekkelijk want programmeurs groeien niet aan bomen. Alleen; hoe kan dat eigenlijk? We hebben toch nog steeds met complexiteit te maken in het bedrijfsproces? Hoe kan het zijn dat low/no code dit oplost? Een goede vraag want de complexiteit blijft veelal en daarin hoeft low code dus niet altijd een oplossing te bieden. Dit soort platformen verplaatsen de complexiteit vaak van de ontwikkellaag naar de applicatielaag. Dit zorgt er weliswaar voor dat het bedrijf minder afhankelijk wordt van developers maar dat er een flinke verschuiving plaatsvind naar het inrichten, configureren en parametriseren van dit soort systemen. Ergo; je wordt afhankelijker van consultants, mensen met een grondige kennis van het platform die de vertaalslag kunnen maken van de bedrijfsprocessen naar de vele keuzes en mogelijkheden die een dergelijk systeem te bieden heeft. Vaak wel sneller maar niet noodzakelijk een kostenbesparing. Bovendien werkt het vrijwel altijd beperkend op het moment dat zaken ècht specifiek gaan worden.

 OGD is van oudsher een innovatief bedrijf gebleken maar voor alles zijn wij pragmatisch; wij verzinnen en ontwerpen oplossingen voor klanten zonder poespas en doen dit kosten efficiënt. Hierin zoeken we verbinding met partijen die ons hierin ondersteunen. Zo zijn we al sinds jaar een dag een partner van Microsoft en dat blijkt altijd weer een goede symbiose op te leveren. Ook gaan we partnerships aan met kleinere partijen als we mogelijkheden zien om in partnership te kunnen groeien. Met deze open blik zijn we vorig jaar in gesprek gekomen met Kjerner. Dit bedrijf ontwikkelt al geruime tijd aan een low code platform dat ze zelf ‘model based low code’ zijn gaan noemen. Dit platform is juist bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen en overzetten van complexe applicaties (complete netwerken ervan). Applicaties die zijn opgebouwd uit heel veel tabellen en formulieren met een veelvoud aan afhankelijkheden en dwarsverbanden is het type applicatie dat uiterst geschikt is om te ‘re-engineeren’ op het ‘Alan’ platform. Het maakt dit soort applicaties een ordegrootte eenvoudiger om te maken, aan te passen en te beheren en maakt het mogelijk om bestaande legacy applicaties snel en zeker te vervangen. Het genereert goed werkbare GUI’s en er is geen unit testing nodig want de applicatie wordt bugvrij opgeleverd. U leest het goed: Wij kunnen hiermee applicaties opleveren die gegarandeerd zonder bugs zijn en waarvoor dus geen testers meer nodig zullen zijn. En we zorgen er ten alle tijden voor dat eventuele koppelingen met bestaande (legacy) systemen altijd goed te maken en te beheren zijn.

Het primaire probleem waarmee we onze klanten willen helpen: de complexiteit van de applicaties die we beheren groeit ons boven het hoofd.

Kjerner heeft hiervoor een eigen programmeertaal ontworpen en biedt een zelf gestructureerde database aan. Deze database is meer graph-based opgezet en het geheel gecombineerd dwingt discipline af bij applicatie ontwikkelingen. Het platform voorkomt daarmee wildgroei en zogenaamde spaghetti code en zorgt ervoor dat de applicatie ook op de langere termijn goed betaalbaar blijft.

Op het gebied van low code zit overigens ook Microsoft niet stil en met OGD bouwen we met ons Office Productivity Team een veelvoud aan handige applicaties met PowerApps, LogicApps, Flow en/of in Azure functions. Onze productowners en consulants kunnen u precies vertellen in welk specifiek platform u uw applicaties het beste kunt ontwikkelen en onderhouden. Dat verschilt van geval tot geval.

We hebben ook onderzoek gedaan naar andere low code platformen want het is onze doelstelling om klanten zoveel mogelijk objectief te kunnen adviseren. Niet alleen menen wij dat applicaties vandaag de dag vele malen sneller en agile ontwikkeld moeten kunnen worden, ook zijn we van mening dat het onderhoud en ontwikkeling op de lange termijn zeer lean en betaalbaar gehouden kan worden. Juist op dat laatste aspect falen de meeste traditionele low/no code platformen. De huidige grote low/no code leveranciers hanteren het printermodel: snelle en goedkope instap maar zodra de klant aan boord is gaat de teller tikken. Te vergelijken met de printer die tegenwoordig bijna gratis wordt weggeven maar met cartridges waarvan de inkt duurder is dan de waarde van goud in gewicht.

Wij denken dat de markt er klaar voor is om de volgende stap in applicatie ontwikkeling te nemen. Legacy die functioneel voldoet maar te duur wordt in onderhoud en al helemaal niet in staat om een disruptieve markt bij te benen omdat alle nieuw features een vermogen kosten, moet een keer vervangen worden. Vele organisaties hikken er tegenaan maar wij gaan ze erbij helpen om deze applicatie na te bouwen en aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Wij laten u graag zien hoe het ook kan.